อาทิตย์. มิ.ย. 11th, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

บพท. และ ม.ส.ท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
บพท. และ ม.ส.ท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยบริหารและจ…

พมส.เข้าพบนักวิจัย ทต.แม่จัน ทต.นางแล และทต.เวียงเทิง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดเชียงราย ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง
พมส.เข้าพบนักวิจัย ทต.แม่จัน ทต.นางแล และทต.เวียงเทิง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดเชียงราย ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย
เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญาพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล
เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญาพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล

จดหมายข่าว