อาทิตย์. มิ.ย. 11th, 2023

บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด เชิญนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมประชุมหารือและสาธิตระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง กับเทศบาลนครหาดใหญ่