จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 2 ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ  พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนักวิจัยเข้าร่วม ปั้นนครสวรรค์สู่ “เมืองอัจฉริยะต้นแบบ”