อาทิตย์. มิ.ย. 11th, 2023


หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 สำหรับการออกแบบภาพความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัยของ “เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี”