จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

ครั้งที่ 5 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 บนปฏิบัติการเพื่อ “พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”