พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

ครั้งที่ 3 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 “ชูการทำให้ข้อมูลมีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”