พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” รางวัลทรงเกียรติระดับชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล

ความเคลื่อนไหว