พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ เชิญนักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU ทำงานร่วมในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความเคลื่อนไหว