พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

9 องค์กรภาครัฐร่วมเอกชนลงนามความร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หวังนำเทคโนโลยีสร้างฐานข้อมูลเมืองเข้าพัฒนาพื้นที่ https://www.thaisaeree.news/?p=232866