พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

9 องค์กร ดึง “5 มหาวิทยาลัย” ร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน ลงนามความร่วมมือพัฒนา เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หวังนำเทคโนโลยีสร้างฐานข้อมูลเมืองเข้าพัฒนาพื้นที่ https://www.komchadluek.net/news/education/535473

ความเคลื่อนไหว