จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองท้องถิ่น และกลไกเติบโตใหม่ RDC ร่วมสนับสนุน กิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 เปิดช่องทาง “Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” ผ่านระบบ Zoom Could Meeting สู่การเตรียมความพร้อมการทำ