จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

หลักสูตรฝึกอบรม “นักวางแผนข้อมูลเมือง” เชิญผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) บรรยาย “ตัวอย่างโครงการเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการสนับสนุน โดย บพท.”