พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานอีสาน BCG จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมกินพาแลงเบิ่งวัฒนธรรมอีสาน เดินทางเยี่ยมชมงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว หนึ่งเดียวในอีสานในงาน “เทศกาลไหมอีสาน soft power”