พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ยกทีมเยือนขอนแก่นวันแรก เสวนาเล่ากล่าวประสบการณ์พัฒนาเมืองขอนแก่น สู่การเป็นเมืองแห่งโอกาส