จันทร์. ก.พ. 6th, 2023

ความเป็นมา
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับใบอนุญาตให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามเลขหนังสืออนุญาตที่ ต. 3/2539 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพและปัญหาแนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับต่างๆ

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยแก่สาธารณชน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความที่คุณเคยอ่าน