จันทร์. ก.พ. 6th, 2023

คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ประธาน
1.นายอุดร ตันติสุนทร
รองประธานกรรมการ

 1. รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร
 2. นพ. กระแส ชนะวงศ์
  กรรมการและเหรัญญิก
 3. นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
  กรรมการ
 4. พ.อ.สมคิด ศรีสังคม
 5. รศ. ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์
 6. นายสุเทพ อัตถากร 4. ร. ต. พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์ 5. ดร. โกวิทย์ พวงงาม
  กรรมการและเลขานุการ
 7. ผศ. ดร. สายทิพย์ สุคติพันธ์
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 8. ดร. ปรีดี โชติช่วง
 9. น. ส. พนมพร ไตรตันวงศ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความที่คุณเคยอ่าน