จันทร์. ก.พ. 6th, 2023

บทความล่าสุด

OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม พมส. รุ่น 1 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร พมส. รุ่นที่ 2 ศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติการ ประเด็น การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 18 การประชุมปฏิบัติการบนฐานงานวิจัย หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 17

เราในสื่อมวลชน

วิเคราะห์ศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเมืองในระบบเศรษฐกิจใหม่กับ หลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 5
วิเคราะห์ศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเมืองในระบบเศรษฐกิจใหม่กับ หลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 5
บพท. หนุนหลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 4
บพท. หนุนหลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 4
บพท. หนุนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับประเทศ กับหลักสูตร พมส. ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน
บพท. หนุนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับประเทศ กับหลักสูตร พมส. ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน
ครั้งที่ 5 กับปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ภายใต้หัวข้อหลัก “วิเคราะห์ศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเมืองในระบบเศรษฐกิจใหม่”
ครั้งที่ 5 กับปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ภายใต้หัวข้อหลัก “วิเคราะห์ศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเมืองในระบบเศรษฐกิจใหม่”
ครั้งที่ 4 กับปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย
ครั้งที่ 4 กับปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

<a href=OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม พมส. รุ่น 1 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ">
OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม พมส. รุ่น 1 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา
<strong>หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร พมส. รุ่นที่ 2</strong>
หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร พมส. รุ่นที่ 2
ศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติการ ประเด็น การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 18
ศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติการ ประเด็น การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 18
การประชุมปฏิบัติการบนฐานงานวิจัย หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 17
การประชุมปฏิบัติการบนฐานงานวิจัย หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 17

บทความที่คุณเคยอ่าน